Zullen wij het anders doen!

Creating the FUTURE

  1. Waar staat jullie organisatie nu?
  2. Waar staan jullie over 5 jaar?
  3. Hoe gaan jullie dit realiseren?

Iedere transformatie, groot of klein, begint met een droom, een verhaal, een behoefte of noodzaak dat het anders moet. Een klein zaadje dat ruimte moet krijgen om te groeien. Dat toegevoegde waarde biedt voor de klant, organisatie en soms zelfs de wereld. Dan zijn er drie belangrijke vragen die gesteld moeten worden:

Drie krachtige tools

TransActory is er om jou te helpen bij het realiseren van de Digitale Transformatie. Daarom hebben wij voor iedere vraag krachtige tools ontwikkeld om er zeker van te zijn dat waar je ook wilt staan, wij jou kunnen ondersteunen en samen de wereld een stukje mooier kunnen maken.

Tool 1: TransActory Roadmap

Met onze eerste tool, de Roadmap, geven we inzicht in waar jouw organisatie nu staat in het Digitale Transformatie proces. Het is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en onderzoek naar de elementen van succesvolle transformaties.

Het vaststellen van waar je nu staat is belangrijk om te zorgen dat bepaalde basiselementen aanwezig zijn en noodzakelijk om de succeskans van de transformatie te verhogen.

Loop er rustig doorheen en laat ons weten waar jouw organisatie staat in de digitale transformatie Roadmap?

Stap 1: Bewustwording
Jouw bedrijf is zich tot op directieniveau bewust dat digitale oplossingen een middel kunnen zijn voor huidige en toekomstige uitdagingen. Er is digitaal leiderschap.
Stap 2: Kansen
Jouw bedrijf kent de digitale oplossingen die binnen de markt, branche of vakgebied kunnen worden ingezet.
Stap 3: Digitale Strategie
Jouw bedrijf heeft een digitale strategie opgesteld, die bekend is binnen de organisatie. Er zijn keuzes gemaakt en de planning is bekend.
Stap 4: Aanpak & Implementatie
Er is een projectenportfolio van de verschillende digitale projecten die binnen de organisatie zijn gestart om de strategie te realiseren.
Stap 5: Adaptie
Er wordt ruim aandacht besteedt aan o.a. vertrouwen, leiderschap, competenties, weerstand, voortschrijdend inzicht en communicatie, met een Agile aanpak.
Stap 6: Borging & continuïteit
Er is een volledig ingericht organisatie-veranderproces aanwezig aangestuurd door een eindverantwoordelijke digitale transformatie director/manager.

Tool 2: FUTURE model

Stel je voor dat je over een paar jaar terug kunt reizen in de tijd. Wat zou je dan nu veranderen? Maar zolang dat niet kan, hebben wij alvast onze tweede tool: het TransActory FUTURE model gemaakt. Hierdoor zul je achteraf nooit spijt krijgen van de digitale keuzes die je vandaag kunt maken.

Het model bestaat uit zes organisatie domeinen, die samen jouw digitale strategie vormen. Per domein is beschreven welke functies, kansen – bedreigingen, en aanpak er zijn om je mee te nemen naar de toekomst.  

Waar sta jij in de FUTURE?

F

Future Thinking

U

Unique busisiness model

T

Technology advantage

U

Ultimate customer journey

R

Reduce cost & complexity

E

Ecosystem, purpose & happiness

Meer weten over het FUTURE model?

Tool 3: Transactory Digitale Transformatie Kompas

Onze derde tool, het TransActory Digitale Transformatie Kompas, bevat de complete aanpak voor een succesvolle digitale transformatie. Alles wat je nodig hebt om een digitale koers te bepalen zit hierin. De zes de essentiële processtappen, benodigde functies en alle te nemen transformatie activiteiten. Dit geeft iedere organisatie de Digitale Transformatie handvatten die het nodig heeft om mee te gaan naar de toekomst.

In onze workshop FUTURE Thinking en de opleiding Digital Transformation Manager wordt het Digitale Transformatie Kompas uitvoerig behandeld.

Meer weten over het Digitale Transformatie Kompas?